Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Logg inn Ny bruker
ACARS     Aeronautical Communication Addressing Reporting System (Data).
AHUS      Akershus Universitets Sykehus.
AIS       Automated Identification System.
AKP       Ambulanse Kontroll Punkt.
AMK       Akuttmedisinsk Kummunikasjons Sentral.
AVINOR    Nytt navn på luftfartsverket.
 
BS        Bærum Sykehus.
BV        Brannvesen.

CB        Citizen Band (privat radio).
CC        Color Code
CTRL      Kontroll.

D         Duplex.
D%        Betyr at repeater ikke er satt til gjennomsnakk.
         skal man høre begge parter her så må man skifte,
         mellom innfrekvens og utfrekvens.
DMR       Digital Mobil Radio.
DPR       Digital Portable Radio.   
DKØ       Distriks Kommando Østlandet.
DVP       Digital Voice Privacy (Digital krypterings system laget av Motorola).

FFI       Forsvarets Forsknings Institutt.
FIG       FredsInnsatsGruppe (Ex Sivilforsvaret).
FKN       Forsvars Kommando Nord (Millitært).
FSH       Fylkessykehuset.
FSS       Førde Sentralsykehus.
 
GLØR      Gausdal,Lillehammer,Øyer,Ringebu Renovasjon.

HIBV      Hedmark Interkommunale Brannvesen.
HRS       Hovedredningssentralen.
HV        Hjemmevernet.

KRIPOS    Kriminalpoliti Sentralen.

LMKTR     Lensmannskontor
LOP       Bydelspoliti
LSB       Lower Side Band (nedre side bånd).
LV        Legevakt Sentral.

NFM       Narrow Band FM.
NFH       Norsk Folkehjelp.
NINA      Norsk Institutt for Naturforskning i Trondheim.
NRH       Norske Redningshunder.
NLA       Norsk Luftambulanse.
Norsec    Norsk Securitas.
NRK       Norsk Riks Kringkasting.
NSB       Norges Stats Baner.
NXDN      Multi-protokoll NX-5000og NX-3000 Digitalt system.

OBRE      Oslo Brann & Rednings Etat.

PK        Politikammer.
PD        Politidistrikt.
PST       Politiets sikkerhetstjeneste.
 
RiT       Regionsykehuset I Trondheim (Nå St Olavs hospital).
RKH       Røde Kors Hjelpekorps.
RSD       Rogaland Sjøforsvarsdistrikt.
RTTY      Radio Tele Type.
 
S         Simplex.
SFT       Statens Forurensningstilsyn.
SIR       Sentral Sykehuset I Rogaland.
SKL       Skadesteds Leder.
SOFA      Stor Oslo Forsvars Avsnitt (Millitært).
SSB       Singel Side Band (enkelt side bånd).
SSTV      Slow Scan Television.
 
TAL       Talefyr.
TETRA     TErrestrial Trunked RAdio.Åpen radioteknisk standard.
TETRA DMO Direct Mode Operation.
TETRA TMO Trunked Mode Operation.
TL        Trafikk Leder (Oslo Sporveier).
 
UNN       Universitetssykehuset Nord Norge
UP        Utrykknings Politiet.
USB       Upper Side Band (øvre side bånd).
UUS       Ullevål Universitets Sykehus.
 
VLR       Vedlikeholds Radio.
VTS       Vessel Traffic Service.
 
WBFM      Wide Band FM.