Vi bruker cookies på våres nettsider for å bedre brukeropplevelsen og til statistikkformål. Godtar du dette og vil bruke siden som før klikk her, eller les mer.
Logg inn Ny bruker
 

Kystradioen

Kystradioen i Norge består i dag av to kystradiostasjoner: Kystradio sør (kallesignal LGQ) og Kystradio nord (kallesignal LGP). Begge stasjonene er likt satt opp med antall operatører og utstyr. Begge stasjonene har full tilgang til den andres utstyr og system. Begge stasjonene er samlokalisert med Hovedredningssentralen, som er den som koordinerer redningsaksjoner i Norge (på land, på sjø og i luften). Kystradioens primær/hovedoppgave er å være Hovedredningssentralens sambandssentral mot det maritime (enten under en aksjon eller for å melde inn nød). Kystradioen dekker også Kystverket fartøy (bortsett fra de lokale VTS-sentralene), Forsvaret og andre statlige etaters sambandsbehov på sjøen for sivile.

Lokale værmeldinger

Fast sendetid: kl 09, 12, 18 og 21 lokal tid.
Annonseres på enkelte kanal 16 baser, følges deretter opp på alle kystradioens VHF arbeidskanaler (unntatt oljeplattformer). Værmeldingen er laget av Meteorologisk institutt og er samme værmelding som er på YR.no. Meldingene leses som oftest ut via tekst til tale-robot.

MSI – Maritim Sikkerhetsinformasjon

Fast sendetid: 02:33, 06:33, 10:33, 14:33, 18:33, 22:33 UTC.
Annonseres på enkelte kanal 16, følges deretter opp på alle kystradioens VHF/MF-arbeidskanaler.
Er i hovedsak for yrkesflåten. Inneholder i hovedsak navigasjonsvarsler og kulingvarsler. Kan også inneholder andre lokale varsler slik som skytevarsel for Forsvaret.
Ved nytt kulingvarsel eller navigasjonsvarsel er hovedregelen at dette sendes ut rett etter mottak fra Metrologisk institutt eller Kystverket. Blir da annonsert i området på kanal 16 og deretter på kystradioens VHF/MF-arbeidskanaler. Ved stormvarsler blir det også sendt ut DSC safety.

NAVTEX

NAVTEX sendes på 518 kHz og 490 kHz. 518 kHz skal sendes på engelsk, mens 490 kHz sendes på nasjonalt språk og blir ikke benyttet i Norge. Hver Navtex-sender har sin faste sendetid hver 4. time og sendetiden er på maks 10 minutter. Sendeeffekt er rundt 750Watt, på Tjøme er det 150Watt. På Rogaland og Tjøme sendes det også enkelte meldinger på vegne av Danmark, mens på Tjøme sendes det også av og til meldinger på vegne av Sverige.
HF-Navtex er i lite bruk, men det finnes to sendere i Norge, som sendes på 4 MHz (2309,5kHz) og 8 MHz (8416,5kHz).
Primært sendes det MSI (navigasjonsvarsler, kulingvarsler, isvarsler, overisingsvarsler og iskantmelding). Det sendes også egen værmelding for havområdene og fiskebankene to ganger i døgnet (samme som leses ut på MF). Det kan også sendes IMPA (Initial Mayday/Pan Alert) som er en kort melding om at det pågår en Mayday eller PANPAN, kort hva som har skjedd og hvilke kanaler og frekvenser som blir brukt.
Kystradio sør:
Rogaland (L): 01:50, 05:50, 09:50, 13:50, 17:50, 21:50 UTC
Tjøme (M): 02:00, 06:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 UTC
Ørlandet (N): 02:10, 06:10, 10:10, 14:10, 18:10, 22:10 UTC
Kystradio nord:
Svalbard (A): 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 UTC
Bodø (B): 00:10, 04:10, 08:10, 12:10, 16:10, 20:10 UTC
Vardø (C): 00:20, 04:20, 08:20, 12:20, 16:20, 20:20 UTC

VHF

Kystradioen har som hovedregel tre kanaler på hver plass: Kanal 16, kanal 70 (DSC) og en duplex arbeidskanal. Basestasjonene med duplex-kanaler er satt uten gjennomsnakk som standard noe som betyr at basen mottar på innfrekvensen, men sender ikke dette ut igjen på utfrekvensen. Gjennomsnakk blir av og til aktivert, spesielt ved større øvelser, og gjør at det som kommer på innfrekvensen også blir sendt ut på utfrekvensen. Alle basestasjonene har dublert linjer slik at om den ene linjen går ned så er basen operativ på den andre linjen. En operatør på Kystradioen kan velge å bruke en base eller bruke flere baser samtidig. Videre kan man koble to baser med duplex-kanaler sammen slik at det som går inn på den ene basen går ut på den andre basen. Man kan også koble sammen en duplex-kanal mot offentlig telelinje.
Ila 2021 vil alle kanal 27 og 28 bli byttet til nye kanaler (primært 61 og 65) da kanal 27 og 28 vil forsvinne internasjonalt for å gi plass til flere digitale frekvenser.
 

MF

Kystradioen har en rekke MF basestasjoner. Flere av plassene står mottaker og sender separert med flere km avstand for ikke å lage forstyrrelse på eget samband. Kystradioen har kun lyttevakt på DSC-frekvensene for nød (2187,5kHz) og internasjonal (skip TX 2189,5kHz, skip RX 2177,0kHz). Lyttevakten blir utført av datasystem. Det er derfor ikke noen som lytter 2182kHz og arbeidskanalene i Norge.
I tillegg til at man sender MSI på MF, sendes det også værmelding for havområder og fiskebanker. Denne værmeldingen sendes to ganger i døgnet, på engelsk og norsk. Primært sendes dette med automatisk tekst til tale-robot.
Havvarsel via Kystradio sør: 12:15 og 23:15 UTC
Havvarsel via Kystradio nord: 12:03 og 23:02 UTC
Kystradio sør:
Farsund: 291 (skip sender: 2129 kHz, kystradio sender: 1785 kHz)
Rogaland: 260 (skip sender: 2117 kHz, kystradio sender: 1692 kHz)
Bergen: 272 (skip sender: 2072 kHz, kystradio sender: 1728 kHz)
Florø: 256 (skip sender: 2105 kHz, kystradio sender: 1680 kHz)
Ørlandet: 290 (skip sender: 2126 kHz, kystradio sender: 1782 kHz)
Kystradio nord:
Sandnessjøen: 266 (skip sender: 2135 kHz, kystradio sender: 1710 kHz)
Bodø: 286 (skip sender: 2114 kHz, kystradio sender: 1770 kHz)
Andenes: 249 (skip sender: 2084 kHz, kystradio sender: 1659 kHz)
Bjørnøya: 270 (skip sender 2066 kHz, kystradio sender 1722 kHz)
Jan Mayen: 277 (skip sender: 2087 kHz, kystradio sender: 1743 kHz)
Hammerfest: 241 (skip sender: 2060 kHz, kystradio sender: 1695 kHz)
Berlevåg: 261 (skip sender: 2120 kHz, kystradio sender: 1695 kHz)
Vardø: 267 (skip sender: 2138 kHz, kystradio sender: 1713 kHz)
Svalbard: 273 (skip sender: 2075 kHz, kystradio sender: 1731 kHz)


HF

Fra 1. januar 2021 ble Kystradio nord operativ med HF. Primært vil det bli som på MF: Lyttevakt på DSC-frekvenser, med oppfølging på nødfrekvens eller arbeidskanal. HF-stasjonene befinner seg på Svalbard og i Hammerfest.
DSC Nød/Haste/trygging 4 MHz: 4207,5 kHz
DSC Nød/Haste/trygging 6 MHz: 6312,0 kHz
DSC Nød/Haste/trygging 8 MHz: 8414,5 kHz
DSC Rutine 4 MHz: skip sender 4219,5 kHz, kystradio sender: 4208 kHz
DSC Rutine 6 MHz: skip sender 6331 kHz, kystradio sender: 6312,5 kHz
DSC Rutine 8 MHz: skip sender 8436,5 kHz, kystradio sender: 8415 kHz
Tale Nød 4 MHz: 4125 kHz
Tale Nød 6 MHz: 6215 kHz
Tale Nød 8 MHz: 8291 kHz
Tale Rutine 4 MHz: kanal 409: skip sender 4381 kHz, kystradio sender: 4089 kHz
Tale Rutine 6 MHz: kanal 605: skip sender 6513 kHz, kystradio sender: 6212 kHz
Tale Rutine 8 MHz: kanal 827: skip sender 8797 kHz, kystradio sender: 8273 kHz
 

Kart over arbeidskanaler